EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenci İşleri

10-1 Askerlik Tecil Belgesi(EK C) Hazırlanması

10-2 Fotokopi Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı veya belge çoğaltma İşlemleri

10-3 Burs Başvurusu İşlemleri

10-4 Ders Ekleme-Silme Başvurusu

10-5 Ders Kaydının yapılması

10-6 Ders Muafiyeti Başvurusu

10-7 Diploma Bilgileri Formunun Hazırlanması

10-8 Farabi ile gelen Öğrencilerin İş Akış Şemaları

10-9 Farabi ile Giden Öğrencilerin İş Akış Şemaları

10-10 İlişik Kesme Başvurusu

10-11 Kayıt Dondurma Başvurusu

10-12 Kontenjan Belirleme

10-13 Mazeret Sınavı İsteği

10-14 Mazeretli Ders Kaydı Yaptırma Başvurusu

10-15 Mezuniyet Belgesi Müracaatı

10-16 Mezuniyet Tek Ders Müracaatı

10-17 öğrenci belgesi,Transkript,Ders içerikleri verilmesi

10-18 Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi

10-19 Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Süreçleri

10-20 Öğrenci Kimlik Kartı Çıkarılması Başvurusu

10-21 Öğrenci Temsilciliği Seçimi İşlemleri

10-22 Önlisans Belgesi Talebi

10-23 Sınav Notuna İtiraz Yapılması

10-24 Sınav proğramlarının hazırlanması

10-25 Sınıf Danışmanı Görevlendirilmesi

10-26 Mezuniyet Belgesi Başvuru İşlemleri(Kayıp Nedeniyle)

10-27 Telafi Dersi Yapma Talebi

10-28 Yatay Geçiş Başvurularını Yapılması(Fakülte Dışına)

10-29 Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilme İşlemleri

10-30 Yatay Geçiş Başvurusunun Yapılması(Fakültemize)

10-31 Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıran Öğrencinin Dosyasının İstenmesi

10-32 Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri


Ekleme tarihi: 04-12-2018 11:40:31