Hızlı Erişim

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Lisans: Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

Mazeret sınavları ile ilgili

MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. İlgili birim yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler giremedikleri ara sınav hakkını, aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önceki hafta, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(2) Ara sınavlar dışında mazeret sınavı yapılmaz. Ancak sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sınavları için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(3) Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretli oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

 

Yukarıda belirtilen durumlara göre ara sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin sona erdiği tarih itibariyle 5 iş günü içinde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine mazeret belgeleri ve aşağıdaki sunulan mazaret sınavı başvuru dilekçesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi


Eklenme Tarihi : 22-11-2021 11:49:54