E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anasayfa

Temel Eğitim Bölümü

 

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü; Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 6 öğretim üyesi ve ÖYP kapsamındaki

iki araştırma görevlisi ile 2013-2014 yılı eğitim öğretim yılında I. Öğretim Lisans programlarına öğrenci almaya başlamışttır. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında 2 öğretim

üyesi, Sınıf Eğitimi Anabilim dalında 4 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY  
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice DARGA  
Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Nalan ARABACI  
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY  
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seher BAYAT  
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Gül KURUYER  
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Erkam SULAK  
Araştırma Görevlisi  Dr. Emel BAYRAK ÖZMUTLU  
Araştırma Görevlisi Saniye Nur GÜNDÜZ  
     

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının Amacı: Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı zamana kadar geçen yılları kapsayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bir süreç olan okul öncesi dönem yaşamın temelidir ve bu dönemde çocukların öğrenme hızı çok yüksektir. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve kazanılan olumlu deneyimlerin, daha sonraki yaşlarda öğrenme yeteneği ve akademik başarı üzerinde önemli etkilerinin olduğu yapılan pek çok araştırma ile ortaya konulmuştur. Eldeki araştırma sonuçları, bir yetişkin ya da başka çocuklarla sistemli olarak çalışan çocuğun bütün gelişim alanlarının ve diğer özelliklerinin zenginleştiğini, beslendiğini ve kapasitesinin en üst düzeye çıktığını göstermektedir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlardan itibaren sağlıklı bir ev ve okul ortamında gelişimini sürdürmesi çok büyük önem kazanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde eğitim sistemi içindeki ilk basamağı, okul öncesi dönem oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim, çevresini merak eden ve araştırma eğiliminde olan, öğrenmeye ve düşünmeye odaklanmış çocuğun bu özelliklerini teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir misyonu üstlenmiştir. Bu bağlamda, çocukların ev ve aile ortamında kazandıkları, var olan gelişim potansiyellerini içinde bulundukları durumdan daha üst düzeyde bir noktaya taşımayı amaçlayan nitelikli okul öncesi eğitim kurumlarına ve öğretmenlerine ihtiyaç vardır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların gelişimini bir bütün halinde ele alarak, gelişim potansiyellerini en üst noktaya taşıyacak eğitim programlarını hazırlayan, uygun öğrenme ve çevre koşullarını sağlayarak, etkin öğretim yöntemleri uygulayan öğretmenler, okul öncesi dönemdeki çocuklar için en önemli kişilerden biridir.

Bu doğrultuda, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek olan Fakültemiz Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalında vermek istediğimiz eğitim, öncelikle çocuğun gelişimini ve öğrenmede etkili yöntem ve teknikleri iyi bilen, yaptığı uygulamalarla gerekli tecrübeye sahip, çocuklarla ve onların aileleri ile çalışmaktan zevk alan, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık öğretmenler yetiştirmeyi ve bu alanda hızla büyüyen nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamayı hedef alan bir eğitimdir.

Avantajları: Mezunlarımız özel ya da devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında “Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni”  ve yönetici pozisyonunda görev alabilirler. İsteyenler kendi okul öncesi eğitim kurumlarını açabilirler. . Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, halk eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, sanat merkezleri, yazılı ve görsel medya kurumları gibi değişik alanlarda, okul öncesi dönem çocuğuna yönelik olarak eğiticilik ve danışmanlık işlerinde çalışabilirler. Bunun yanında, kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yaparak gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilirler.

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı: İlkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla alınan öğrencilerin 8 yarıyılda, 156 kredi ve 65 ders almasını öngören bir lisans programıdır. Mezun olan öğrenciler, devlete veya özel sektöre ait ilkokullarda, dershane ve etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında Sınıf Öğretmeni veya idareci olarak görev yapabilmektedir. Bununla birlikte mezunların bir kısmı akademik kariyerine yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak devam etme imkanına sahiptirler.  

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne bağlı yapılandırılan Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı bünyesinde dört öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır;

 

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı