E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
 Haberler & Duyurular
Anasayfa

Yeni!  ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU-GENEL ŞARTLAR

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

GENEL ŞARTLAR

1.  a)- Kesin kayıt hakkı kazandığınız takdirde, başvuru için gerekli belgeleri başvuru takvimi içinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Kayıt Birimindeki görevlilere şahsen ya da vekâleti noterden onaylı temsilci aracılığıyla elden teslim etmeniz gerekmektedir.

 b)-Ordu Üniversitesi Senatosunun kararı uyarınca toplam 750 kişilik kontenjan açılacaktır. Kontenjanların lisans alanına göre dağılımı, ön kayıtta başvurulan alanlar dikkate alınarak belirlenecek ve web sayfasında ilan edilecektir. Bir lisans programdaki öğrenci sayısı grup oluşturmak için yeterli olmadığında en uygun programlar birlikte grup oluşturacaktır.

 c)-Pedagojik formasyon programına Ordu Üniversitesinin lisans öğrencileri ve farklı üniversitelerin (AÖF Dahil) lisans mezunları başvurabilecektir. Lisans öğrencilerinin, altıncı yarıyılını tamamlamış olması gerekmektedir. Pedagojik formasyon sertifika eğitim programına başvuracak mezun konumundaki adayların genel ağırlıklı not ortalamasının, (GANO) 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

 d)-Asıl ve yedek öğrenci listeleri, 4’lük sistemdeki Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) kullanılarak belirlenecektir. Not durum belgesinde dörtlük sistemde not karşılığı olmayan adaylar, YÖK tarafından belirlenen 100’lük notu 4’lük sisteme dönüştürme tablosunu kullanarak başvuru sistemine 4’lük sistemdeki puanını yazmalıdır.  Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Öğrenim gören öğrencilerin sıralanmasında transkript not ortalamasına, puanların eşit olması durumunda alttan dersi az olana öncelik verilerek sıralama yapılacaktır. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir.

 e)-Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti 2054 TL.’ dir. Ücret her dönemin başında olmak koşuluyla iki eşit taksitte alınacaktır. Kesin kayıt işlemlerinden sonra, herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır.

 f)-Pedagojik Formasyon Eğitimi Üniversitemizin ilgili yönetmeliği ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve, Usul ve Esaslara göre yürütülecektir.

 DERSLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

2. a)-Dersler, ilan edilecek programa göre 02 Ekim 2017 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonu grupları şeklinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi binalarında yapılacaktır. Güz Döneminde Hafta İçi Gruplarının dersleri saat 17: 15'te başlayıp, 21: 00’da bitecek ve 4 (Dört) gün ders yapılabilecektir. Hafta sonu gruplarının dersleri ise Cumartesi 09: 15’te başlayıp 18: 00’de sona erecektir. Pazar günü ise 09: 15’te başlayıp 16: 00’da sona erecektir. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Fakültemiz ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilgili yarıyılında Ordu ili Altınordu İlçesindeki MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilecektir.

b)-Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri 14’er haftalık iki dönem halinde yapılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ

3.  a)-23 Ağustos 2017 - 06 Eylül 2017 tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.  Başvurunuz onaylandığında size bilgi iletisi gönderilecektir. Başvuru onayından sonra başvuru formunun çıktısını almanız ve kesin kayıt için muhafaza etmeniz gerekmektedir.

b)-11 Eylül 2017 asıl ve yedek aday listeleri Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin web sayfasından ilan edilecektir.

c)- 14-15-18-19 Eylül 2017 tarihlerinde gerekli belgeler elden alınarak kesin kayıt yapılacaktır.

d)- 21 Eylül 2017 boş kalan yedek kontenjanlar ilan edilecektir.

e)-25-26 Eylül 2017 tarihleri arasında yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

4.  a)-Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b)-Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)

c)-Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)

d)-Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı

e)-Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı.

f)-Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla).

g)-İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne ad-soyad ve TC kimlik numarası yazılmalı)

h)-Öğrenim ücretinin ilk taksitinin Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu, (Adaylar kayıt esnasında isterse öğrenim ücretinin tamamını tek seferde yatırabilir).

5.     Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, Adı ve Soyadı bulunması zorunludur. Ayrıca açıklama bölümüne Pedagojik Formasyon Eğitimi Ücreti ya da kısaca PFE ücreti yazılmalıdır.

 BAŞVURUYA ESAS OLAN LİSANS ALANLARI

6. MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı